מקימי האתר:מנהל IOS TALKS:

ד"ר אייל אלוני

מנהל מדור רפואה ומשפט:

ד"ר צביקה סגל
איגוד רופאי העיניים בישראל
יו"ר:

גזבר:

מזכ"ל האיגוד:
פרופ' אלעד מוסייב

עורך אתר האיגוד:

ע. עורך האתר:
ד"ר אסף גרשוני

מנהלת אדמיניסטרטיבית:
אילנית פיין

Trachoma: Time to Talk Eradication

 

תקציר: פרופ' מרדכי רוזנר

לטקסט המלא

 

במאמר מערכת, כותבים שלושה מחברים מסן פרנציסקו על פרשת דרכים בתכנית ארגון הבריאות העולמי (WHO) להשתלט על טרכומה.

 

טרכומה הייתה בעבר הגורם המוביל לעיוורון, והייתה אנדמית כמעט בכל מדינה בעולם. בשנות ה- 90 של המאה שעברה הטרכומה הייתה עדיין במקום שני אחרי ירוד כגורם שכיח לעיוורון.

לפני שני עשורים ארגון הבריאות העולמי החל בתוכנית שנועדה להשתלט על הטרכומה עד 2020. למרות שמטרה זו כבר לא תושג בזמן, ההתפתחויות האחרונות מרמזות שמטרה אף גדולה יותר אפשרית בעתיד הלא רחוק, והיא הכחדה גלובלית של סוגי קלמידיה שגורמים לטרכומה, שתיתכן, ומוקדם יותר מהצפוי, אם תבוצע חריגה מהאסטרטגיה שנקבעה, ויתערבו באזורים שעדיין נגועים באופן קשה.

 

רוב התכניות למלחמה בטרכומה הולכות בעקבות האסטרטגיה של ארגון הבריאות העולמי ששמה למטרה להגיע לשליטה במחלה.

שליטה במחלה הוגדרה כהבאת הזיהום לרמה נמוכה מספיק עד שלא תהיה יותר בעיה של מערכות בריאות הציבור. לעומת זאת חיסול המחלה (elimination) מוגדר כהבאת הזיהום לאפס באזור גאוגרפי מסוים, והכחדת המחלה (eradication) מתייחסת להעלמות הזיהום בכל העולם. 

 

אבעבועות שחורות (small pox) היא עדיין המחלה הזיהומית היחידה של אנשים שהצליחו להכחיד באמצעות תכניות בריאות ציבור. מספר מחלות זיהומיות נמצאות על הכוונת ואלה כוללות Guinea worm, פוליו, ואונכוצרסיאזיס (onchocerciasis).  לטרכומה מספר מאפיינים שהופכים את הכחדתה לאפשרית: בני האדם הם הפונדקאי היחיד, אנטיביוטיקה יעילה כנגד קלמידיה, ועדיין לא התפתחה כל עמידות כנגד azithromycin. חשובה מכל היא העובדה שטרכומה נעלמה מאזורים רבים ללא כל תכניות בריאות שנועדו כנגד הטרכומה. רבים מאמינים שטרכומה תעלם לבסוף גם ללא תכניות של מערכות בריאות הציבור, אם כי הדבר יארך יותר מעשרות שנים.

 

הבסיס  של תכנית ארגון הבריאות העולמי הוא טיפול המוני עם מנה יחידה של אזיתרומיצין (azithromycin). אזיתרומיצין יעיל בניקוי זיהום בעין בקלמידיה ברוב המקרים, ומחקרים אימתו את היעילות של טיפול יחיד. מודלים מתמטיים מעריכים שבמשך שנה תכנית כזו עשויה למנוע זיהום ברוב הקהילות בכל העולם, אם כי באחדות מהן יש צורך בטיפול תדיר יותר. ה- International Trachoma Initiative וחברת פייזר תרמו קרוב לביליון מנות של אזיתרומיצין למטרה זו.

 

לאחר 20 שנים של טיפול, ניתן לחלק את האזורים שנשארו אנדמיים לכאלה שבהם הזיהום כנראה ייעלם ללא טיפול, אזורים בהם הזיהום יעלם עם טיפול במנה אחת, וכאלה שזקוקים לטיפול יותר אינטנסיבי. רוב האזורים האנדמיים כיום משתייכים לשתי הקטגוריות הראשונות.

כעת, כעבור 20 שנה, ההתלהבות להמשיך במשך עוד עשור או יותר עלולה להתמעט, והפסקת התכנית עלולה לגרום להתעוררות מחודשת של הזיהום. עדיין זכורים הכישלונות של השגת המטרות השאפתניות של המלחמה במלריה ובצרעת. למרות כל זאת בארגון הבריאות העולמי ובארגונים אחרים מתלבטים אם להמשיך בתכנית של מתן טיפול יחיד למשך עשור נוסף ולקוות לטוב, או להגביר את המאמצים באזורים הבעייתיים כדי להחיש את העלמות הזיהום בהם. המחברים מנסים לגייס תמיכה בגישה השנייה, שעשויה  להביא, לדעתם, בפעם הראשונה להכחדת המחלה בכל העולם.

 

Lietman TM, Oldenburg CE, Keenan JD Trachoma: Time to Talk Eradication

Ophthalmology 2020;127:11-12

 

ברוכים הבאים לאיגוד רופאי העיניים

חברי האיגוד מוזמנים להשתתף בפורומים/ דיונים, לאתר חברי איגוד, לעדכן את הדף אישי ולקרוא חדשות מקצועיות
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום רפואת עיניים, להתייעץ עם רופאי עיניים בפורום ולאתר בקלות פרטים על רופאי עיניים
איני חבר/ת איגוד